Tingly Freecell

Hva tycker du om spelet?

(iPhone, iPad, iTouch )

Freecell patiens där korten sorteras i fallande ordning.

Prova