Sudoku Hero

Hva tycker du om spelet?

Sudoku Hero
Snygg Sudoku-version med många nivåer. Klicka för att byta siffror, och håll nere mellanrum och klicka för att göra anteckningar.

Prova