Small Fry

Hva tycker du om spelet?

Small Fry
Lemmings-liknande spel från Nitrome, där fyra figurer med olika egenskaper måste samarbeta för att lösa nivåerna.

Prova