Raketspel Klondike Solitaire

Hva tycker du om spelet?

1k
Raketspel Klondike Solitaire
Version av patiens konstruerat av svenska Raketspel.

Prova