Railroad Shunting Puzzle 2

Hva tycker du om spelet?

Härlig hjärngymnastik där alla tåg och vagnar måste placeras rätt. Klarar du alla nivåerna?

Prova