Five Minutes to Kill Yourself

Hva tycker du om spelet?

Five Minutes to Kill Yourself
Du har fem minuter på dig att försöka göra självmord på kontoret innan chefens möte börjar. OBS! Endast för vuxna!

Prova