Dibbles: For the Greater Good

Hva tycker du om spelet?

Dibbles: For the Greater Good
Lemmings-klon där du måste försäkra dig om att kungen kommer tryggt fram till mål.

Prova